Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

Петак, 29 август 2014 06:16

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да Општина Трстеник, улица Кнегиње Милице б.б. Трстеник, расписује оглас о додели грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем, у закуп на одређено време од 99 година, ради изградње стамбено-пословног објекта мax По+П+4+Пк бруто развијене површине од мах 2750 м2 (габарити објекта мax 18,00x22,00 м-мах површина под објектом 396 м2) , који се налази у Трстенику на кат.парцели бр.4090 КО Трстеник – улица Цара Лазара ''блок Рајчевић''.

Опширније: Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини

   

Помоћ настрадалим од поплава

Уторак, 20 мај 2014 06:27

IMG_0660 IMG_0692
IMG_0697 IMG_0716
Сви они који желе да пруже новчану помоћ поплављеним и угроженим домаћинствима са територије општине Трстенику могу то учинити уплатом динарских средстава на рачун број: 840-3036741-48У сврху уплате уписати: Санација штета од поплаве на територији општине Трстеник.Девизни рачун за прикупљање помоћи биће отворен ускоро. 
   

Закуп Локала за Новогодишњу Продају

Петак, 22 новембар 2013 11:36

kucice

   

Аква Парк

Понедељак, 28 октобар 2013 11:14

Директорка Дирекције за планирање и изградњу Ивана Милошевић, обишла је радове на изградњи AQUA-Parka у Трстенику. Радови сер састоје из две фазе, а планиран завршетак радова је 2015.године.

   

Страна 10 од 13