Закуп објеката за новогодишњу продају 2015

Понедељак, 23 новембар 2015 10:27

 

novogod_lokali

 

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник, на основу овлашћења из Елабората привременог постављања објеката за уличну продају на кат. Парцели бр. 5408/1 бр. 352-239/2015-06 од 18.11.2015. године

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да расписује лицитацију за давање у закуп објеката за уличну продају у периоду од 10.12.2015. године па до 10.01.2016. године- 8 јединица, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр.5408/1 КО Трстеник, потес ''улица Цара Душана'' у улици Кнегиње Милице, -испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату привременог постављања објеката за уличну продају бр. 352-239/2015-06 од 18.11.2015. године.

Намена објекта је трговина – продаја честитки, сувенира, украсних и других предмета и сл. Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова, односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90х2 м. Постављени су у низу, у пару (по два заједно). Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Објекти немају директан колски прилаз обзиром да се налази на пешачкој комуникацији. Посредан колски прилаз омогућен је из Улице Др Милуновића.

Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације. На објектима се планира постављање декоративне расвете (у периоду новогодичњих и божићних празника).

Лицитира се закуп објекта у периоду од 10. децембра 2015. године па до 10.01.2016. године, и исти се плаћа приликом закључивања уговора.

Опширније: Закуп објеката за новогодишњу продају 2015

   

Јавна расвета

Уторак, 14 јул 2015 11:19

 

 

Прошле недеље потписан је протокол од стране ЕПС Крушевац, а одржавање- замена светиљки по месним заједницама креће по основу плана од стране Миливоја Бежановића, руководиоца те службе (контакт телефон- 037/712-047).  

   

Oбавештење за грађане

Уторак, 14 јул 2015 11:15

Дирекција ЈП Трстеник обавештава грађане да је:

 

- извршила крпљење градских саобраћајница, насталих као последица радова на комуналној инфраструктури, на унакрсним местима Рајчевићева-Радоја Крстића, Свети Сава-Кнегиње Милице и спорадично у деловима где је било могуће извршити поправку

rajc-krst-raskrsn

- пружила помоћ МЗ Пејовац у рашчишћавању и копању канала.

 

-рашчишћавање путног појаса Медвеђа-Руишник од растиња и зеленила, као и равнање некатегорисаних путева у насељеним местима Милутовац, Дубље, Доња Црнишава, Медвеђа и Бучје.

 

   

Чишћење ситног растиња

Среда, 08 јул 2015 10:32

Дирекција за планирање и изградњу је дана 08.07.2015.године отпочела са чишћењем ситног растиња дуж локалних путева у Трстеничкој Општини. Радови се тренутно изводе на правцу Медвеђа – Мијајловац.   

 komb_kosacica
   

Страна 5 од 14