Обавештење

Понедељак, 05 децембар 2016 12:38

novogod_lokali

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ ''ТРСТЕНИК'' ЈП

ТРСТЕНИК

Бр. 1747

05.12.2016.год.

 

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник, на основу Решења Одсека за урбанизам, грађевинарество, комунално стамбене и еколошке послове бр. бр. 352-197/2016-06 од 29.11.2016. године а у складу са Елаборатом о привременом постављању објеката за уличну продају на кат. Парцели бр. 5408/1 КО Трстеник

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да расписује лицитацију за давање у закуп објеката за уличну продају у периоду од 15.12.2016. године па до 15.01.2017. године- 10 јединица, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр.5408/1 КО Трстеник, потес ''улица Цара Душана'' у улици Кнегиње Милице, -испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату привременог постављања објеката за уличну продају бр. 1639 од 17.11.2016. године.

Намена објекта је трговина – продаја честитки, сувенира, украсних и других предмета и сл. Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова, односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90х2 м. Постављени су у низу, у пару (по два заједно). Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Опширније: Обавештење

   

Реорганизација Дирекције за планирање и изградњу Трстеник Ј.П.

Субота, 15 октобар 2016 09:35

Izrađen elaborat o reorganzaciji Direkcije
Stručne službe i poslovodstvo Direkcije je izradilo Elaborat o reorganizaciji Direkcije i uputilo ga predsedništvu opštine i radnom telu za reorganizaciju Direkcije. Ovaj dokumenat je polazna osnova za raspravu o načinu reorganizovanja Direkcije na osnovu čega će radno telo dati preporuku za način reorganizacije. Konačnu odluku o reorganizovanju donosi Nadzorni odbor Direkcije, na čiju odluku saglasnost daje Skupština opštine.

pdfЕлаборат о реорганизацији 

 

   

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

Четвртак, 04 август 2016 06:25

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис у оквиру Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ Ј.П. са предлогом реорганизације истог и промене Решења о одређивању јавних паркиралишта у Трстенику

  

Сажетак извештаја:

 

Наплата паркирних карти у Трстенику се врши преко 6 година. Паркинг сервис није финансијски пословао позитивно у укупном периоду свога постојања. Из пословања није остајала акумулација за унапређење постојећих и изградњу нових паркинг простора, већ су расходи Паркинг сервиса додатно оптерећивали билансе Дирекције. Ако је основни разлог за увођење Паркинг сервиса био отклањање саобраћајне гужве, та сврха није испуњена. Грађани у значајној мери бојкотују наплату паркирањем на необележеном јавном простору. Такво понашање углавном није трпело санкције надлежних институција.

Предлаже се Општинском већу да измени подручја наплате и углавном да се сведе на садашње подручје црвене зоне. Тиме би се у непосредној близини центра града обезбедио бесплатни паркинг простор са циљем усмеравања грађана где је пожељно да паркирају. Жута зона и наплата поред стамбених зграда би се укинула. Паркирање у центру би се третирало као луксуз и као мера дестимулисања грађана да паркирају у црвеној зони повећала би се цена на 50 динара по сату, уз ограничење на 2 сата. За станаре и власнике локала у црвеној зони би се обезбедиле бесплатне паркинг карте које би важиле у непосредном окружењу места становања или рада. За оне из других подручја града и општине, који ипак желе да паркирају у центру, обезбедила би се месечна паркинг карта по цени од 1000 динара.

Број контролора наплате би се свео на 4 дневно (по двоје у сваком сектору наплате, у две смене). Остали радници би се ангажовали на пословима одржавања локалних путева, улица и јавних површина. Сектор би се интегрисао у постојећи сектор грађевинског одржавања, а руководилац сектора би се преместио на друго радно место у складу са образовањем.

Овом променом подручја наплате и реорганизацијом предузећа би се унапредило пословање Дирекције и квалитетније обављање послова који су јој поверени.

Опширније: Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

   

Информација о активностима Дирекције

Уторак, 19 јул 2016 10:35


Локални путеви - Завршени су радови на крпљењу ударних рупа на путним правцима према Попини, Брезовици, Стублици и Дубљу. У току је крпљење рупа на путу према Планиници. Припрема се крпљење рупа према Риљцу које ће отпочети од 20.јула.

Хоризонтална саобраћајна сигнализација - Од уторка 19.јула врши се обележавање хоризонталне сигнализације у граду.

Некатегорисани и пољски путеви - У току је извођење радова на рехабилитацији пољских путева у Селишту и Страгарима. Комплетна механизација Дирекције је у радној функцији. Од среде 20.јула почиње рад булдозера на санацији пољских путева у Риђевштици.

Надзор радова - Инжењери Дирекције воде надзор на извођењу радова у основним школама у Трстенику, Доњем Рибнику и Богдању. Увођење извођача радова у посао се очекује крајем ове недеље.

У наредном периоду се очекује почетак радова на санацији пута у Прњавору, који је однела Љубостињска река, и почетак радова на рехабилитацји пољских путева у Милутовцу, Планиници и богдањском атару на десној страни Мораве.

   

Страна 4 од 14