Сектори - организација

 
prostor2

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Трстеник је систематизовало радна места у 4 сектора: 

    1. Сектор за опште, правне и економске послове

    2. Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљиште

    3. Сектор инвестиционо – техничких послова

    4. Паркинг сервис