Паркинг сервис

 

У протеклом периоду Дирекција за планирање и изградњу, сусрела се и са великим проблемом око паркирања, који је већ дуго година био присутан у граду. Обзиром да је Трстеник, без обзира на своју величину, град са израженом експанзијом, приметни су проблеми паркирања у најужем централном делу. У циљу решавања тог проблема Дирекција за планирање и изградњу је упутила захтев Крушевачкој фирми "Tech & Projekt" за израду пројектног задатка "Студије стационираног саобраћаја града Трстеника".

Пројектни задатак обухвата студију стацинираног саобраћаја за имплементацију ИС-а наплате и контроле паркирања, као и измену режима саобраћаја у деловима Чајкине улице и Југовићеве улице.

За потребе израде пројектног задатка, урађена је комплетна анализа постојећих паркинг места, као и предвиђање нових.

Подела града по зонама за паркирање:

Зона I:

1. Др. Радомира Милуновића

2. Мире Милошевића

3. Чајкина од М.Милошевић до Р.Крстића

4. Вука Караџића од К.Милице до Југовићеве

5. Књегиње Милице од В. Караџића до Ж. Апостоловића

6. Живадина Апостоловића од К.Милице до Југовићеве

 

Зона II:

1. "Паркинг центар"

2. ''Паркинг пијаца"

3. Књегиње Милице од Ж.Апостоловића

4. Чајкина од Р. Крстића до Светог Саве

5. Вука Караџића од К. Милице до Светог Саве

6. Живадина Апостоловића од К. Милице до Р. Крстића

7. Борисава Стефановића

8. Бранка Бркића

9. Владислава Рибникара

10. Цара Лазара

11. Дамјана Максића

Ценовник услуга паркирања:

 

Ц Е Н О В Н И К     У С Л У Г А
Р.Б. В Р С Т А К А Р Т Е ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА Н А П О М Е Н А
1 ПК - I ЗОНА 25,00 ДИН/САТУ МАКСИМАЛНО ЈЕДНОКРАТНО ДОЗВОЉЕНО ВРЕМЕ ПАРКИРАЊА 2 САТА
2 ПК - II ЗОНА 20,00 ДИН/САТУ НЕОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ ПАРКИРАЊА
3 ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА - II ЗОНА 122,00 ДИН ПК ВАЖИ ЗА ДАН КАДА СЕ КОРИСТИ БЕЗ ОБЗИРА НА ВРЕМЕ ПОЧЕТКА-ЗАВРШЕТКА ПАРКИРАЊА
4 ППК СТАНАРИ 305,00 ДИН/МЕСЕЧНО ВАЖИ НЕОГРАНИЧЕНО ЗА ЗОНУ КОЈУ ЈЕ ИЗДАТА ( II ЗОНА )
5 ППК - ПРАВНА ЛИЦА (РЕЗЕРВИСАНО ПАРКИНГ МЕСТО) 7.000,00 ДИН/МЕСЕЧНО ВАЖИ НЕОГРАНИЧЕНО ЗА ОДРЕЂЕНО ПАРКИНГ МЕСТО ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО
6 ПРЕПЛАТНА ФИЗИЧКА ЛИЦА - ЗАПОСЛЕНИ 915,00 ДИН/МЕСЕЧНО ВАЖИ ЗА ЗОНУ ЗА КОЈУ ЈЕ ИЗДАТА
7 ПРЕПЛАТНА ПРАВНА ЛИЦА ЛОКАЛИ 1.220,00 ДИН/МЕСЕЧНО ВАЖИ ЗА СВЕ ЗОНЕ
8 ДОПЛАТНА КАРТА 1.017,00 ДИНИРА ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ НИСУ ПЛАТИЛИ ПАРКИРАЊЕ НИ НА ЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ НАЧИНА ЧЛ. 17
9 ДОПЛАТНА КАРТА 610,00 ДИНИРА ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ СУ ПРЕКОРАЧИЛИ ДОЗВОЉЕНО ВРЕМЕ ПАРКИРАЊА ИЛИ КОРИСТЕ ПК ПОГРЕШНЕ ЗОНЕ ЧЛ. 17.2, ВАЖИ И ЗА ВОЗИЛА КОЈА СУ ПАРКИРАНА СУПРОТНО ОД ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЧЛ. 17.3
10 ДОСТАВНА ВОЗИЛА 1.220,00 ДИНАРА ВАЖИ ЗА КОРИСНИКЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
5.085,00 ДИНАРА ВАЖИ ЗА КОРИСНИКЕ ВАН ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
У С Л У Г Е П Р Е Н О С А В О З И Л А
Р.Б О П И С У С Л У Г Е Ц Е Н А
1 НАКНАДА ЗА УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ И НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА ПО НАЛОГУ МУП-А ИЛИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 5.085,00 ДИН/КОМ
2 НАКНАДА ЗА ЗАПОЧЕТИ ПРОЦЕС УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНОГ И НАПУШТЕНОГ ВОЗИЛА 2.034,00 ДИН/КОМ
3 ПРЕНОС ВОЗИЛА У ГРАДУ - ГП ( ДОЛАЗАК, УТОВАР, ПРЕНОС И ИСТОВАР) У РЕДОВНОМ РАДНОМ ВРЕМЕНУ НА ЗАХТЕВ ВЛАСНИКА ВОЗИЛА 4.800,00 ДИН/КОМ
4 ДОПЛАТА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА ВАН ГП-А ( ПРЕЂЕНИ КМ У ОБА СМЕРА ) 96,00 ДИН/КМ
5 ДОПЛАТА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА 1.800,00 ДИН/КОМ
6 СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ ВОЗИЛА НА ДЕПОУ ( РАЧУНА СЕ ОД МОМЕНТА ИСТЕКА 24 САТА ДОСПЕЋА ВОЗИЛА НА "ДЕПО" ИЗНОСИ, ЗА СВАКИ ЗАПОЧЕТИ САТ БОРАВКА 18,00 ДИН/КОМ