План и програм рада Дирекције

У складу са чланом 62 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије бр. 119/12) Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'' објављује на својој web страници :

pdfПлан и програм рада Ј.П. Трстеник за 2017.годину
pdfПлан и програм рада Дирекције за 2016.годину
pdfПлан и програм рада Дирекције за 2015.годину
pdfПлан и програм рада Дирекције за 2014.годину