Извештај о пословању за 2015.годину

У складу са чланом 62 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије бр. 119/12) Дирекција за планирање и изградњу '' Трстеник'' објављује на својој web страници :

pdfИзвештај о пословању за 2015.годину