Статут предузећа

Петак, 17 март 2017 07:46

У складу са чланом 62 Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије бр. 119/12) Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта '' Трстеник'' објављује на својој web страници :

 

pdfСтатут Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта