2015

Уторак, 10 фебруар 2015 00:00

Дирекција за планирање и изграду „Трстеник“ ЈП

  Јавне набавке из 2015.године. 

pdfТекуће одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник

pdfТекуће одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

pdfНабавка горива за потребе возила и механизације Дирекције

pdfНабавка потрошног материјала за возила Дирекције

pdfРемонт, поправка и одржавање машина и радних возила Дирекције

pdfТекуће одржавање хоризонталне сигнализације

pdfТекуће одржавање вертикалне сигнализације

pdfИзрада ситуационих планова

pdfНабавка теренског возила Лада Нива

pdfНабавка и утовар природног шљунка за потребе Дирекције

pdfТекуће одржавање општинских путева преко Мораве на територији општине Трстеник

pdfНасипање некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

pdfРехабилитација - појачано одржавање некатегорисаних путева на територији општине

pdfКапитално одржавање улица на територији ГУП-а Трстеник

pdfИзградња јавног осветљења

pdfЗимско одржавање локалних путева и улица

pdfИзградња јавног осветљења - Јавне површине иза стамбене зграде у Улици цара Лазара бр.4

pdfИзградња јавног осветљења - Паркинг у Улици Светог Саве

pdfИзградња јавног осветљења - Саобраћајнице поред зграда у Улици Дојчина Савића

pdfИзградња јавног осветљења - Пут према стрелишту до резервоара за воду

pdfНабавка опреме за јавно осветљење на територији општине Трстеник

pdfНабавка софтвера за потребе Дирекције

pdfРехабилитација некатегорисаних путева и тротоaра на територији општине