2016

Уторак, 05 јануар 2016 11:56

Дирекција за планирање и изграду „Трстеник“ ЈП

  Јавне набавке из 2016.године. 

pdfКапитално одржавање спортских терена

pdfПоправка и пресвлачење више путних праваца на територији општине Трстеник

pdfЗимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник

pdfКапитално одржавање тротоара у улици Св.Саве у Трстенику

pdfТекуће одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације

pdfКапитално одржавање категорисаних општинских путева

pdfТекуће одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине

pdfТекуће одржавање јавног осветљења на територији општине

pdfСанација клизишта на територији општине Трстеник

pdfКапитално одржавање тротоара на територији насељеног места Трстеник

pdfНасипање некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

pdfНабавка горива за потребе возила и механизације Дирекције

pdfНабавка природног шљунка за потребе Радне јединице Дирекције

pdfТекуће одржавање локалних путева на територији општине

pdfИзрада ситуационих планова

pdfНабавка потрошног материјала за возила Дирекције

pdfРемонт, поправка и одржавање радних возила Дирекције

pdfНабавка електричне енергије за потребе Дирекције