Реорганизација Дирекције за планирање и изградњу Трстеник Ј.П.

Субота, 15 октобар 2016 09:35

Izrađen elaborat o reorganzaciji Direkcije
Stručne službe i poslovodstvo Direkcije je izradilo Elaborat o reorganizaciji Direkcije i uputilo ga predsedništvu opštine i radnom telu za reorganizaciju Direkcije. Ovaj dokumenat je polazna osnova za raspravu o načinu reorganizovanja Direkcije na osnovu čega će radno telo dati preporuku za način reorganizacije. Konačnu odluku o reorganizovanju donosi Nadzorni odbor Direkcije, na čiju odluku saglasnost daje Skupština opštine.

pdfЕлаборат о реорганизацији