Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

Четвртак, 04 август 2016 06:25

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис у оквиру Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ Ј.П. са предлогом реорганизације истог и промене Решења о одређивању јавних паркиралишта у Трстенику

  

Сажетак извештаја:

 

Наплата паркирних карти у Трстенику се врши преко 6 година. Паркинг сервис није финансијски пословао позитивно у укупном периоду свога постојања. Из пословања није остајала акумулација за унапређење постојећих и изградњу нових паркинг простора, већ су расходи Паркинг сервиса додатно оптерећивали билансе Дирекције. Ако је основни разлог за увођење Паркинг сервиса био отклањање саобраћајне гужве, та сврха није испуњена. Грађани у значајној мери бојкотују наплату паркирањем на необележеном јавном простору. Такво понашање углавном није трпело санкције надлежних институција.

Предлаже се Општинском већу да измени подручја наплате и углавном да се сведе на садашње подручје црвене зоне. Тиме би се у непосредној близини центра града обезбедио бесплатни паркинг простор са циљем усмеравања грађана где је пожељно да паркирају. Жута зона и наплата поред стамбених зграда би се укинула. Паркирање у центру би се третирало као луксуз и као мера дестимулисања грађана да паркирају у црвеној зони повећала би се цена на 50 динара по сату, уз ограничење на 2 сата. За станаре и власнике локала у црвеној зони би се обезбедиле бесплатне паркинг карте које би важиле у непосредном окружењу места становања или рада. За оне из других подручја града и општине, који ипак желе да паркирају у центру, обезбедила би се месечна паркинг карта по цени од 1000 динара.

Број контролора наплате би се свео на 4 дневно (по двоје у сваком сектору наплате, у две смене). Остали радници би се ангажовали на пословима одржавања локалних путева, улица и јавних површина. Сектор би се интегрисао у постојећи сектор грађевинског одржавања, а руководилац сектора би се преместио на друго радно место у складу са образовањем.

Овом променом подручја наплате и реорганизацијом предузећа би се унапредило пословање Дирекције и квалитетније обављање послова који су јој поверени.

  

Комплетан извештај:

 

Историјат доношења одлука у вези јавних паркиралишта:

Одлуку о условима, начину организовања, коришћењу, уређењу и одржавању јавних паркиралишта донела је Скупштина општине Трстеник 20.новембра 2009. год., а на предлог Општинског већа. Послови из ове делатности поверени су Дирекцији за планирање и изградњу „Трстеник“Ј.П.

Решењем (022-86/2009-03) Општинског већа од 11.децембра 2009. дефинисане су цене паркирања по зонама, намени и начину паркирања. Истог дана Општинско веће је решењем (022-85/2009-03) дефинисало зоне паркирања. Неколико месеци касније, у оквиру Дирекције почео је 8.марта 2010.год. са радом Сектор за паркинг. Убрзо је Општинско веће својом одлуком (022-69/2010-03) од 22.априла 2010. кориговало своју претходну одлуку и својом новом одлуком редефинисало зоне паркирања јавних паркиралишта у Трстенику, које су важеће до данас.

 

Опис постојећих зона паркирања, сектора контроле и ценовник

Период наплате паркинга на јавним паркиралиштима одређен је радним данима од 7-20 часова и суботом од 7-14 часова. Недељом и празницима паркирање се не наплаћује.

Подручје наплате на јавним паркиралиштима подељено је у две зоне и то:

Зона I (црвена зона) – временски је ограничена на 2 сата:

 1. Улица др Радомира Милуновића – од улаза у полицију до улице Цара Душана;

 2. Улица Мире Милошевић – од Чајкине улице до Обилићеве улице;

 3. Улица Чајкина – од улице Мире Милошевић до улице Радоја Крстића;

 4. Улица Вука Караџића – од улице К.Милице до Југовићеве улице;

 5. Улица Кнегиње Милице – од улице Вука Караџића до улице Ж.Апостоловића.

 

Зона I I (жута зона) – није временски ограничена:

 1. Паркинг Центар и паркинг иза Ламеле – од улице др Милуновића до улице Цара Душана;

 2. Паркинг преко пута пијаце – улаз из улице К.Милице и улице Дамјана Максића;

 3. Улица К.Милице – од улице Ж.Апостоловића до Рајчевићеве улице;

 4. Улица Чајкина – од улица Радоја Крстића до улице Светог Саве;

 5. Улица Вука Караџића – од улица Радоја Крстића до улице Светог Саве са паркингом преко пута Хитне службе;

 6. Улица Ж.Апостоловића – од улица К.Милице до улице Радоја Крстића са паркингом иза Гарсоњера (иза Аеро клуба);

 7. Улица Светог Саве – од улица Дамјана Максића до Чајкине улице;

 8. Улица Цара Лазара;

 9. Паркинг код Стадиона – из улице Ж.Апостоловића и Југовићеве улице;

 10. Паркинзи код „Хотела 1 и 2“ – улица Дамјана Максића;

 11. Паркинзи у блоку „Иза Робне куће“ – улаз из улице Вука Караџића и улице Мире Милошевић;

 12. Паркинзи у насељу „Бошко Савић“;

 13. Паркинзи код „Р-ова“ – улаз из улице Радоја Крстића;

 14. Улица Вука Караџића – од улице Радоја Крстића до улице Мире Милошевић;

 15. Улица Ж.Апостоловића – од улице К.Милице до Југовићеве улице;

 16. Паркинг у улици Радоја Крстића – од Чајкине улице до улице Вука Караџића;

 17. Обилићева улица;

 18. Улица Бранка Радичевића – иза Југодрва.

 

Неколико Скупштина станара се обраћало Дирекцији захтевима за изузеће паркинг простора око њихових зграда из подручја наплате. Удовољено је једино захтевима Скупштине станара зграда К1 и К2, тако да је то једино подручје око стамбених зграда које је изузето. Најгласнији у захтеву за изузеће, а није им удовоњено, били су станари у групи зграда „Р-ови“.

 

Подручје наплате је подељено на 5 сектора, које покривају 9 контролора. Територија сваког појединачног сектора наплате није посебно битна за овај извештај. Иначе, у Паркинг сервису поред 9 контролора, раде и 2 радника на благајни, 1 референт за информатику и 1 руководилац сектора.

Важећи ценовник паркирања моторних возила одредило је Општинско веће решењем (022-86/2009-03) од 11.децембра 2009.год. и то:

 1. Паркирна карта за I зону 25 дин/сату

 2. Паркирна карта за II зону 20 дин/сату

 3. Дневна паркирна карта за II зону 120 дин

 4. Претплатна паркирна карта за станаре 300 дин/месечно

 5. Претплатна – за физичка лица (запослени) 900 дин/месечно

 6. Претплатна – правна лица (локали) 1200 дин/месечно

 7. Претплатна – правна лица (одређено место) 7000 дин/месечно

 8. Дневна (доплатна) карта – нису никако платили 1000 динара

 9. Дневна (доплатна) карта – прекорачено време 600 динара

 

Користе се три начина наплате паркирних карти. Један је преко SMS порука преко провајдера „PSC Mobile Solutions“ Д.о.о. – Београд и мобилних оператера „Телеком Србија“, „Теленор“ и „Vip mobile“. Други начин је продајом папирних паркирних карата преко неколико малопродајних локала у граду. Трећи начин је продајом претплатних станарских карти које се продају на благајни Дирекције.

 

Финансијско пословање Паркинг сервиса

Сектор Паркинг сервиса послује у оквиру Дирекције и има одређене трошкове који су заједнички са осталим секторима, тако да није могуће прецизно утврдити његов биланс пословања. Оно што се посебно за сектор може исказати су приходи од СМС порука и станарских ППК и расходи за плате запослених у Паркинг сервису.

Паркинг сервис

V-XII/2010.

2011.

2012.

2013.

Приход (СМС и станарски ППК)

5.852.562,64

8.641.926,25

5.591.902,31

6.415.409,61

Расход за плате са свим доприносима

3.948.871,00

6.297.862,00

5.874.156,00

5.672.067,00

 

 

Паркинг сервис

2014.

2015.

I-VI/2016.

Приход (СМС и станарски ППК)

5.337.503,51

5.350.074,91

2.228.938,47

Расход за плате са свим доприносима

6.108.311,00

5.602.497,00

2.243.829,00

(плате за 5 месеци)

 

У расходе Паркинг сервиса још улазе трошкови заједничких послова које обавља Сектор за опште, правне и економске послове (правни послови, књиговодство, чишћење), трошкови закупа пословног простора (399.516,00 динара/годишње, закуподавац „Техноградња“), трошкови набавке и одржавања опреме, трошкови електричне енергије и грејања, трошкови вертикалне сигнализације намењене паркиралиштима.

Значајан је износ ненаплаћених потраживања за дневне доплатне карте од физичких лица. Судски поступак се води за потраживања у износу преко 1,8 милиона динара, а постоји додатна могућност за наплату износа који нису застарели у износу преко 4,8 милиона динара.

Оно што се може видети из горњих табела јесте пад прихода Паркинг сервиса у последњим годинама, посебно у односу на 2010. и 2011. Разлога за то је више. Један је избегавање грађана да плаћају паркинг јер бојкотују наплату поред стамбених зграда и јер је грађанима опала куповна моћ због економске кризе. Са друге стране нема санкционисања непрописног паркирања на делу коловоза и тротоара где то није дозвољено и на зеленим површинама. Контролори немају овлашћења за санкционисање изван јавних паркиралишта, а сарадња полиције при употреби возила „Паук“ није била адекватна.

Из грубе анализе финансијског биланса Паркинг сервиса закључује се да приходи од наплате паркирних карата не могу да покрију ни трошкове за плате запослених у овом сектору. То значи да из прихода не остају никаква средства за унапређење постојећих јавних паркиралишта, за изградњу нових паркиралишта или евентуално за изградњу јавне надземне или подземне гараже која би растеретила уже градско језгро од саобраћајне гужве.

 

Предлог за измену подручја наплате паркинга и реорганизацију сектора Паркинг сервиса

 

Измена подручја наплате

Полазећи од чињеница утврђених у анализи пословања сектора Паркинг сервиса у претходних 6 година и полазећи од претпоставке да локална самоуправа и њене службе, предузећа и установе треба да буду сервис потреба својих грађана, закључујемо да је потребно извршити измену одлуке Општинског већа о подручју наплате паркирања и у складу са тим реорганизовати сектор Паркинг сервиса у оквиру Дирекције за планирање и изградњу.

Досадашњу политику одређивања подручја наплате паркинга оцењујемо као политику опште наплате свуда тамо где иоле постоје услови за то, без обазирања на реакције грађана. Такође, та политика је била селективна и попустљива тамо где су отпори од стране грађана били снажни, нпр. зграде К1 и К2.

Предлажемо промену ове политике и увођење политике контролисања и управљања саобраћајном гужвом, где ће се подручјима наплате паркинга и ценовном политиком упућивати порука грађанима где је пожељно да паркирају моторна возила. У том смислу, сматрамо да је потребно обезбедити подручје бесплатног паркирања и зато предлажемо да зона наплате паркинга буде само нешто проширено подручје садашње црвене зона и то (укупно 353 mesta):

 1. Улица др Р. Милуновића – од улаза у полицију до ул. Цара Душана (36 места);

 2. Улица Мире Милошевић (26 места);

 3. Улица Чајкина – од улице Мире Милошевић до улице Радоја Крстића(39 места);

 4. Улица Вука Караџића – од улице Радоја Крстића до Југовићеве улице(66 места);

 5. Улица К. Милице – од улице В. Караџића до улице Ж.Апостоловића (10 места);

 6. Улица Ж.Апостоловића – од улице К.Милице до Југовићеве улице (32 места);

 7. Паркинг у ул. Р. Крстића – од Чајкине улице до улице В. Караџића (27 места);

 8. Паркинг „Иза робне куће“ и „Иза Ламеле“ (22 и 95 места)

 

Ослободило би се наплате већина подручја садашње жуте зоне (зона II) и подручје око стамбених зграда. За станаре стамбених зграда у подручју наплате издавале би се бесплатне станарске карте (на основу саобраћајне дозволе и адресе власника) које би важиле само у њиховој улици или на паркингу у њиховом блоку зграда (мисли се на паркинг „Иза Робне куће“ и „Иза Ламеле“). Право на бесплатну станарску карту би остваривали и власници (не и запослени) привредних субјеката који имају објекте у подручју наплате.

С обзиром на смањено подручје, наплата би се вршила у два сектора (сада их је пет), са по једним контролором у две смене у сваком сектору. Оса поделе сектора би биле улице Цара Душана и Кнегиње Милице и имали би смо северни и јужни сектор.

Највећи терет и саобраћајни притисак бесплатног паркирања у центру града трпео би паркинг „Центар“ (код Партизановог игралишта). Зато га је потребно у блиској будућности проширити и потребно је обележити паркинг места у улици Цара Душана поред Партизановог игралишта (од улице Радоја Крстића до Обилићеве улице) (ова места на коловозу у улици Цара Душана се дуго већ користе као паркинг места, без санкција надлежних).

Паркинг код Стадиона, као бесплатни паркинг, такође треба да поднесе део саобраћајног притиска у центру града.

Потенцијално кризна места за недостатак паркинг простора могу се осетити око Дома здравља и код Зелене пијаце. Праћењем заузетости места на овим паркинзима могу се анализирати потребе грађана за паркинг местима и планирати изградње новог паркинг простора. Такође, кризно подручје је око Спортске хале где уопште нема изграђеног паркинга намењеног хали.

Досадашња наплата на овим потенцијално кризним подручјима није донела никаква средства за нови паркинг простор, већ економске губитке и тиме додатно ослабила потенцијал Дирекције за изградњу нових паркиралишта или гаража који би трајно решили недостатак простора у центру града.

 

Ценовна политика

Ценовник Паркинг сервиса у суштини није мењан од оснивања. Основне цене паркинга у градовима у окружењу су различите. Цена по сату у Крушевцу је 30 динара плус цена поруке, у Краљеву је од 15 до 35 динара, у Врњачкој Бањи је 40 динара.

Идеја је да паркирање у строгом центру града буде третирано као луксуз и да ценовном политиком буде дестимулисано паркирање у центру града, осим за оне који ту живе и раде, и да се тиме други грађани додатно усмере на паркирање у подручје без наплате. Предлажемо да цена буде 50 динара по сату, уз максимални период коришћења од 2 сата. За све становнике општине Трстеник који желе свакодневно да паркирају у зони наплате, омогућило би се издавање месечне паркинг карте чија би цена била 1000 динара. Цена дневних доплатних карти остала би иста.

 

Реорганизовање сектора Паркинг сервиса

Према постојећој систематизацији радних места, у сектору Паркинг сервиса ради 13 радника и то 9 контролора наплате, 2 благајника, 1 референт за информатику и 1 руководилац сектора.

Према предложеној систематизацији радних места, због смањеног обима посла, радна места благајника би се укинула, а ти послови би прешли на референта за информатику. Референт за информатику, поред досадашњих послова, би обављао и послове електронске комуникације при аплицирању за издавање грађевинских дозвола и пријаве радова. Због сложености поступка, ти послови би се обављали и за друге институције у општини (школе, Спортски центар и др.).

Досадашњи благајници би били придружени групи контролора, укупно би их било 11 и њихово радно место би било систематизовано као – одржавалац путне инфраструктуре и контролор наплате (средње стручно образовање). Један благајник је женског пола и, уз позитивну полну дискриминацију, она би обављала само послове контролора наплате. Осталих 10 радника из групе контролора би се седмично смењивало на остала три радна задатка контролора. Радници који нису на пословима контролора, обављали би послове одржавања локалних путева, улица и јавних површина којима управља Дирекција за планирање и изградњу. Због нове врсте посла који би обављали, за ове раднике је потребно набавити одређене алате, опрему и машине, као и опрему заштите на раду.

Због промене претежне делатности радника досадашњег сектора Паркинг сервиса, овај сектор би се интегрисао са сектором за грађевинско одржавање у сектор за грађевинско одржавање и паркинг сервис.

Досадашњи руководилац Паркинг сервиса, с обзиром да је дипломирани економиста, била би премештена у сектор за опште, правне и економске послове.

Радници Паркинг сервиса су и до сада у одређеним тренуцима обављали послове одржавања путне инфраструктуре и улица. Посебно се то односи на зимски период при великим снежним падавинама и у периоду поплава, када су штитили људе и имовину и отклањали последице поплава.

Пословање Дирекције за планирање и изградњу је отежано недостатком финансијских средстава неопходних за редовно обављање делатности. Процесом јавних набавки, на које обавезује Закон, дошло се до цена за извођење радова на одржавању локалних путева и уклањању растиња поред путева које буџет Дирекције не може да покрије у потребном обиму. Безбедност саобраћаја је угрожена на значајном делу локалне путне мреже због немогућности финансијског измирења обавеза Дирекције. На угрожавање безбедности саобраћаја, због растиња поред пута, Дирекцију је упозоравала више пута и саобраћајна полиција. Постоји објективна чињеница, као и перцепција грађана да локални путеви, улице и јавне површине нису адекватно одржавани. Због свих ових финансијских и безбедносних разлога потребно је извршити реорганизовање Дирекције у складу са овим предлогом и сопственим кадровима поправити стање на објектима који су поверени Дирекцији на управљање.