Информација о активностима Дирекције

Уторак, 19 јул 2016 10:35


Локални путеви - Завршени су радови на крпљењу ударних рупа на путним правцима према Попини, Брезовици, Стублици и Дубљу. У току је крпљење рупа на путу према Планиници. Припрема се крпљење рупа према Риљцу које ће отпочети од 20.јула.

Хоризонтална саобраћајна сигнализација - Од уторка 19.јула врши се обележавање хоризонталне сигнализације у граду.

Некатегорисани и пољски путеви - У току је извођење радова на рехабилитацији пољских путева у Селишту и Страгарима. Комплетна механизација Дирекције је у радној функцији. Од среде 20.јула почиње рад булдозера на санацији пољских путева у Риђевштици.

Надзор радова - Инжењери Дирекције воде надзор на извођењу радова у основним школама у Трстенику, Доњем Рибнику и Богдању. Увођење извођача радова у посао се очекује крајем ове недеље.

У наредном периоду се очекује почетак радова на санацији пута у Прњавору, који је однела Љубостињска река, и почетак радова на рехабилитацји пољских путева у Милутовцу, Планиници и богдањском атару на десној страни Мораве.