Реорганизација Дирекције за планирање и изградњу Трстеник Ј.П.

Субота, 15 октобар 2016 09:35

Izrađen elaborat o reorganzaciji Direkcije
Stručne službe i poslovodstvo Direkcije je izradilo Elaborat o reorganizaciji Direkcije i uputilo ga predsedništvu opštine i radnom telu za reorganizaciju Direkcije. Ovaj dokumenat je polazna osnova za raspravu o načinu reorganizovanja Direkcije na osnovu čega će radno telo dati preporuku za način reorganizacije. Konačnu odluku o reorganizovanju donosi Nadzorni odbor Direkcije, na čiju odluku saglasnost daje Skupština opštine.

pdfЕлаборат о реорганизацији 

 

   

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

Четвртак, 04 август 2016 06:25

Извештај о пословању сектора Паркинг сервис у оквиру Дирекције за планирање и изградњу „Трстеник“ Ј.П. са предлогом реорганизације истог и промене Решења о одређивању јавних паркиралишта у Трстенику

  

Сажетак извештаја:

 

Наплата паркирних карти у Трстенику се врши преко 6 година. Паркинг сервис није финансијски пословао позитивно у укупном периоду свога постојања. Из пословања није остајала акумулација за унапређење постојећих и изградњу нових паркинг простора, већ су расходи Паркинг сервиса додатно оптерећивали билансе Дирекције. Ако је основни разлог за увођење Паркинг сервиса био отклањање саобраћајне гужве, та сврха није испуњена. Грађани у значајној мери бојкотују наплату паркирањем на необележеном јавном простору. Такво понашање углавном није трпело санкције надлежних институција.

Предлаже се Општинском већу да измени подручја наплате и углавном да се сведе на садашње подручје црвене зоне. Тиме би се у непосредној близини центра града обезбедио бесплатни паркинг простор са циљем усмеравања грађана где је пожељно да паркирају. Жута зона и наплата поред стамбених зграда би се укинула. Паркирање у центру би се третирало као луксуз и као мера дестимулисања грађана да паркирају у црвеној зони повећала би се цена на 50 динара по сату, уз ограничење на 2 сата. За станаре и власнике локала у црвеној зони би се обезбедиле бесплатне паркинг карте које би важиле у непосредном окружењу места становања или рада. За оне из других подручја града и општине, који ипак желе да паркирају у центру, обезбедила би се месечна паркинг карта по цени од 1000 динара.

Број контролора наплате би се свео на 4 дневно (по двоје у сваком сектору наплате, у две смене). Остали радници би се ангажовали на пословима одржавања локалних путева, улица и јавних површина. Сектор би се интегрисао у постојећи сектор грађевинског одржавања, а руководилац сектора би се преместио на друго радно место у складу са образовањем.

Овом променом подручја наплате и реорганизацијом предузећа би се унапредило пословање Дирекције и квалитетније обављање послова који су јој поверени.

Опширније: Извештај о пословању сектора Паркинг сервис

   

Информација о активностима Дирекције

Уторак, 19 јул 2016 10:35


Локални путеви - Завршени су радови на крпљењу ударних рупа на путним правцима према Попини, Брезовици, Стублици и Дубљу. У току је крпљење рупа на путу према Планиници. Припрема се крпљење рупа према Риљцу које ће отпочети од 20.јула.

Хоризонтална саобраћајна сигнализација - Од уторка 19.јула врши се обележавање хоризонталне сигнализације у граду.

Некатегорисани и пољски путеви - У току је извођење радова на рехабилитацији пољских путева у Селишту и Страгарима. Комплетна механизација Дирекције је у радној функцији. Од среде 20.јула почиње рад булдозера на санацији пољских путева у Риђевштици.

Надзор радова - Инжењери Дирекције воде надзор на извођењу радова у основним школама у Трстенику, Доњем Рибнику и Богдању. Увођење извођача радова у посао се очекује крајем ове недеље.

У наредном периоду се очекује почетак радова на санацији пута у Прњавору, који је однела Љубостињска река, и почетак радова на рехабилитацји пољских путева у Милутовцу, Планиници и богдањском атару на десној страни Мораве.

   

Закуп објеката за новогодишњу продају 2015

Понедељак, 23 новембар 2015 10:27

 

novogod_lokali

 

Дирекција за планирање и изградњу ‘’Трстеник’’ ЈП Трстеник, на основу овлашћења из Елабората привременог постављања објеката за уличну продају на кат. Парцели бр. 5408/1 бр. 352-239/2015-06 од 18.11.2015. године

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

Да расписује лицитацију за давање у закуп објеката за уличну продају у периоду од 10.12.2015. године па до 10.01.2016. године- 8 јединица, у ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ у Трстенику, на кат. парцели бр.5408/1 КО Трстеник, потес ''улица Цара Душана'' у улици Кнегиње Милице, -испред стамбено-пословног објекта ''Кула'' и робне куће, у свему према Елаборату привременог постављања објеката за уличну продају бр. 352-239/2015-06 од 18.11.2015. године.

Намена објекта је трговина – продаја честитки, сувенира, украсних и других предмета и сл. Прихватљиве су делатности које не захтевају постојање санитарно-хигијенских услова, односно за које није неопходно постојање санитарног точећег места и санитарног чвора. Монтажни објекти су од дрвета, у основи 2х2 м, са улазним бочним вратима димензије 0,90х2 м. Постављени су у низу, у пару (по два заједно). Објекти су постављени на подлогу од вибропресованих плоча.

Објекти немају директан колски прилаз обзиром да се налази на пешачкој комуникацији. Посредан колски прилаз омогућен је из Улице Др Милуновића.

Наведени објекти немају услове за прикључак на постојећу мрежу водовода и канализације. На објектима се планира постављање декоративне расвете (у периоду новогодичњих и божићних празника).

Лицитира се закуп објекта у периоду од 10. децембра 2015. године па до 10.01.2016. године, и исти се плаћа приликом закључивања уговора.

Опширније: Закуп објеката за новогодишњу продају 2015

   

Страна 3 од 13