Санација нових клизишта на територији Општине

Петак, 13 март 2015 13:30

Појава клизишта узрокована је обилним падавинама и бујичним токовима, али додатну опасност представљају и веома запуштени канали.

Ради безбедности саобраћаја и имовине људи Дирекција у сарадњи са руководством Општине је одлучна да приоритетна клизишта санира, тако да су до сада нека клизишта већ обезбеђена за санацију.

 

Клизишта на подручју Општине Трстеник угрозила су саобраћајну инфраструктуру у следећим насељеним местима:

 

  • На путу Мала Јасиковица-Велика Јасиковица, потез Дреновац, због појаве клизишта Дирекција је по решењу извршила тоталну обуставу саобраћаја на датом путном правцу.

1
  • Брезовица, засеок Јочићи. Санација је немогућа због неприступачности терену и снега.

3
  • На путу Дубље - Брезовица, код куће Милена Терзића. Санација клизишта због речног корита захтева пројектовање и санацију речног корита.

2

  • У Рајинцу је угрожен сеоски пут према гробљу. Клизиште је у току, тако да је немогућа санација док је активно.

4

Дирекција је наложила Изводђачу радова да изврши насипање ситним каменим агрегатом, тако да је у најкраћем року извршена припрема за санацију следећих клизишта:

Опширније: Санација нових клизишта на територији Општине

   

Клизишта

Уторак, 10 март 2015 12:28

Услед обилних падавина на територији Општине Трстеник активирала су се стара и појавила нова клизишта.

 

3 4
6 8

 

 

Дирекција за планирање и изградњу Трстеник Ј.П. је предузела прве кораке за санацију клизишта на следећим локацијама :

Опширније: Клизишта

   

Постављање аутобуских стајалишта

Уторак, 10 март 2015 11:42

Дирекција за планирање и изградњу Трстеник Ј.П. спровела је Јавну набавку за замену постојећег урбаног мобилијара новим. Ова набавка обухвата демонтажу постојећих аутобуских стајалишта, као и њихову замену новим.

 

Аутобуска стајалишта су демонтирана/постављена на следећим локацијама:

  • у Улици Сретена Аџића,

stajaliste-a
  • у Улици Светог Саве (код ветеринарске станице)

stajaliste-b
  • у Улици Светог Саве (у непосредној близини раскрснице са Улицом Кнегиње Милице)

stajaliste-c

Опширније: Постављање аутобуских стајалишта

   

Објављивање јавне набавке одржавање путева у Општини

Петак, 06 март 2015 12:18

Дирекција за планирање и изградњу Трстеник Ј.П. је расписала јавну набавку за “ Текуће одржавање путева и улица на територији Општине Трстеник за 2015 годину.

 


Објављени су позиви за подношење понуда и конкурсна документација, док ће се јавно отварање понуда одржати 12.03.2015 године са почетком у 11:30 часова.
 

 

Asfaltiranje

 

Изабрани најповољнији понуђач ће потпусати уговор за период од 15.03.2015. до 15.11.2015 године.

   

Страна 8 од 13