Конкурс за привремено постављање рекламних ознака

Понедељак, 29 јун 2015 11:13

 

bilbordi

 

Дирекција за планирање и изградњу ''Трстеник'' ЈП Трстеник, на основу Закона о планирању и изградњи (Сл.гл. РС бр. 72/09, 81/09-исп, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13 и 132/14), Одлуке о уређењу (Сл.лист општине Трстеник бр. 1/09) и Програма уређења грађевинског земљишта и привременог постављања рекламне ознаке - локација ''Б-1'', ''Б-2'', "Б-3'' и "Б-4'' бр. 350-492/2014-06 од 03.11.2014. године

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Да расписује конкурс за доделу јавне површине у закуп на одређено време до 5 година, а ради привременог постављања рекламних ознака у Трстенику на грађевинском земљишту у јавној односно државној својини:

- локацији -1''- на слободној површини уз раскрсницу Улица кнегиње Милице и Вука Караџића, на кат. парцели бр. 2775, кат. парц. бр. 2725 и кат. парц. бр. 5408/1 све КО Трстеник, (обухвата рекламну ознаку-тачка А, пано/витрина-тачка В и ''sity light'' паноа-тачка С)

- локацији "Б-2'' - на слободној зеленој површини путног појаса у Доситејовој улици –везна саобраћајница Трстеник-Пејовац, на кат. Парцели бр.4807/6 КО Трстеник (рекламна ознака-тачка А),

- локацији "Б-3'' - на слободној зеленој површини уз раскрсницу Улица кнегиње Милице и Ул Светог Саве, на кат. Парцели бр.4449/2 КО Трстеник. (рекламна ознака-тачка А),,

- локацији "Б-4'' - на слободној површини путног појаса у Улици Светог Саве, на кат. Парцели бр.4449/3 КО Трстеник., (рекламна ознака-тачка А),

у свему према Програму уређења грађевинског земљишта и привременог постављања рекламне ознаке - локација ''Б-1'', ''Б-2'', "Б-3'' и "Б-4'' бр. 350-492/2014-06 од 03.11.2014. године

Опширније: Конкурс за привремено постављање рекламних ознака

   

Обавештење за грађане

Петак, 05 јун 2015 10:30

Санација ударних рупа 

Обавештавају се грађани Општине Трстеник да је у току је санирање рупа на путном правцу Стари Трстеник – Гагра.

Апелујемо на грађане на стрпљење и за пажњу на постављену вертикалну сигнализацију.


Обавештење о радовима 


most_planinicaДирекција за планирање и изградњу ЈП Трстеник обавештава грађане да:

  • је завршена санација оштећеног моста у Планиници (ка гробљу);

  • је у току крпљење ударних рупа на путу ка Мијајловцу.

   

Изградња кружног тока

Петак, 05 јун 2015 10:26

Након разговора са замеником генералног директора Путева Србије, Зораном Стоисављевићем добили смо потврду о изградњи кружног тока на укрсном месту Доситејеве улице и магистралног пута Крушевац-Краљево, пошто су примили наше пројекте кружне саобраћајнице које је урадила локална самоуправа. Очекује се отварање јавне набавке у што скоријем року, док би радови требало да отпочну у септембру.

Локална самоуправа је изместила све инсталације и извршила експропријацију земљишта и предала Путевима Србије дату локацију на даљу надлежност.

   

Обавештење за грађане

Среда, 20 мај 2015 10:08

 

Санација клизишта Јасиковица – Дреновац
 


Израђена је пројектна документација. У току су преговори са власницима парцела како би се отпочели радови.

 
Санација рупа на правцу Стопања – Тоболац – Риђевштица
 


Дирекција за планирање И изградњу Ј.П. Трстеник обавештава грађане да је при крају је санирање рупа у насељеним местима Стопања – Тоболац – Риђевштица.
Још једном апелујемо на грађане да поштују постављену сигнализацију.

 
Одржавање јавне расвете
 


Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки Београд дала је упутства за поновно оцењивање. Извршили смо оцењивање по упутству и обавестили понуђаће. Надамо се потписивању уговора до 15.06.2015. за одржавање јавне расвете ( замена сијалица ).

 
Уређење центра града
 


Дирекција за планирање и изградњу Ј.П. Трстеник обавештава грађане да је у центру града у току санирање клупа, фарбање клупа, као и санација засада, вађење старог и садња новог, цветног засада ( занављање ) и дрвореда. Постављен је и хидро-систем за заливање травњака. У току је и поправка фонтане, која ће се пустити за матурски плес.
 

   

Страна 6 од 14