Паркинг сервис

Без плаћања паркинга

Кликните за већи план града

Кликните на слику за већи план града...

 Како се плаћа паркинг?
Претплатна паркинг карта
Повлашћена паркинг карта?
Шта је доплатна карта
Цена доплатне карте

Прва зона Друга зона

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТОРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТAKO ДА СЕ КОРИСНИЦИ ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРАТА